Over State of the Region

State of the Region is het realistische, kritische en optimistische jaarlijkse evenement dat zichtbaar maakt wat de opgetelde kracht en het vermogen van de Metropoolregio Amsterdam is. Op 17 juni 2019 lag de nadruk op de resultaten van goed verbonden zijn.

Als regio doen we het goed, maar het kan beter. Het streven is naar groene lichtjes op alle verbindingen: fysiek, digitaal en sociaal, nu en in de toekomst. Om nooit verkeerd of niet verbonden te zijn, moeten we op veel verschillende lagen weten en begrijpen wat er speelt. Lokaal, regionaal, nationaal, internationaal. Geen enkele plek staat op zichzelf, geen persoon, geen organisatie staat op zichzelf. Alles is deel van een groter samenhangend geheel. Daarbij spelen zichtbare en onzichtbare machten en krachten, regels, richtlijnen, overtuigingen, afkomsten, culturen, verwachtingen, aannames, overeenkomsten en verschillen een rol. Onze ambities zijn groot. Net als andere stedelijke gebieden staan wij tegelijkertijd voor uitdagingen, die we als individu, bedrijf of overheid niet alleen kunnen oplossen.

Goed verbonden zijn als voorwaarde

Op alle plekken waar mensen samen leven en een samenleving vormen, is het daarom cruciaal om goed verbonden te zijn. Wanneer we de ander en de andere perspectieven niet kennen, begrijpen en doorgronden, komen we niet verder. Samen kunnen we deze uitdagingen aan: hoe zijn en blijven we de slimme, groene en gezonde regio die voor iedereen toegankelijk blijft?

Samenwerken en verbinden zit deze regio in het bloed. Al sinds de zeventiende eeuw werken de inwoners, de ondernemers en de overheden in het gebied rond Amsterdam nauw met elkaar samen aan uitdagingen en vraagstukken die de grenzen van de lokale gemeenschap, de streek en het land overschrijden. We kunnen hier veel omdat we elkaar kennen, omdat de lijnen kort zijn. Zo staan we ook internationaal bekend: om onze creativiteit, vindingrijkheid en handelsgeest. Onze uitgangspositie is goed: de metropoolregio is internationaal goed bereikbaar en de deelregio’s zijn onderling goed met elkaar verbonden. De open houding en de handelsgeest, in combinatie met innovatie en creativiteit, typeren de cultuur van onze metropool. Die biedt daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat en woonomgeving voor haar inwoners en een welkome plek voor alle bezoekers.

Organisatie Editie 2019

I Amsterdam