Greendeal ZES

Zoveel mogelijk publieke en private partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van onze regio. En draagt bij aan het doel van de Rijksoverheid om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten.
 Om dit doel voor 2030 te behalen, is gezamenlijk inzet van zowel het bedrijfsleven als de overheden in de MRA hard nodig!
 
De Amsterdam Economic Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de (landelijke) Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES). Het doel is om op 17 juni 2019, tijdens een feestelijke lunchbijeenkomst zoveel mogelijk publieke en private partijen de Green Deal ZES te laten ondertekenen en zo gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek. Tekent jouw organisatie op 17 juni ook mee? Neem contact op met Richard Hoving, Challenge Lead Mobiliteit, r.hoving@amecboard.comOrganisatie Editie 2019

I Amsterdam