Meer dan 50 nieuwe ondertekenaars Green Deal ZES

Slimme en schone (stads)logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van onze regio. De Amsterdam Economic Board heeft het initiatief genomen om een regionale impuls te geven aan de landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) en heeft al tientallen ambitieuze partijen aan elkaar verbonden. Tijdens de Act of the Region zetten meer dan 50 nieuwe partijen hun handtekening onder de Green Deal ZES, om gezamenlijk te streven naar verdere verduurzaming van stadslogistiek.

Op 17 juni kwamen zo’n 100 vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden op Pont 13 in Amsterdam bijeen om hun gezamenlijke ambitie te beklinken. Ze werden welkom geheten door Richard Hoving, Challenge Lead Mobiliteit bij de Amsterdam Economic Board. Dat zich zoveel partijen in de Metropoolregio Amsterdam hebben aangesloten bij de Green Deal ZES, is volgens Hoving een belangrijke voorwaarde voor versnelling van de beweging die moet leiden tot zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek in 2025.

Verbinding

Hoving: “Om in 2025 emissievrij te kunnen vervoeren, moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten. Het draait allemaal om verbinding. Er gebeurt al ontzettend veel in de regio: partijen zijn zeer bereid om kennis te delen, samen te werken en te experimenteren. Denk aan cityhubs, vervoer over water, onderzoek naar logistieke data en de bouw van waterstofstations. Van afval- en bouwlogistiek tot bevoorrading van horeca: het bruist in de regio. We zijn ontzettend trots op alle initiatieven en heel blij dat we opnieuw bijna 50 partijen mogen verwelkomen bij Green Deal ZES. Met deze energie zetten we komende jaren enorme stappen op het gebied van emissievrije stadslogistiek. “

Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, zette met een aantal klinkende cijfers de aanwezigen weer even op scherp. Van de totale CO2-uitstoot in werktransport (3,6 megaton), is ongeveer een derde toe te schrijven aan stadslogistiek. In het klimaatakkoord staat dat de totale uitstoot in 2030 met één megaton moet zijn gereduceerd, zo’n 25 tot 30%. Daar is dus behoorlijk wat werk aan de winkel, volgens Ploos van Amstel.

Lees verder.

Organisatie Editie 2019

I Amsterdam