Een jaar Circulair Inkopen

Precies een jaar geleden tekenden bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen tijdens State of the Region voor 150 miljoen euro aan circulaire inkoopcontracten.

Daarnaast committeerden de 36 deelnemende overheden in de Metropoolregio Amsterdam zich tot een ambitieus doel t.a.v. circulair inkopen en opdrachtgeverschap: Van de 4 miljard die de overheden gezamenlijk jaarlijks inkopen, moet al in 2025 minimaal de helft circulair zijn. In 2022 rond de 40 miljoen (10%). Een stevige ambitie! Dat een stevig actieplan vereist.

Het afgelopen jaar is er door meer dan 90 partijen gewerkt aan een Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap, een praktische, digitale gids voor MRA partijen om circulair inkopen in te bedden in de organisatie. En daarmee de inkoop ambitie te bereiken. Op 17 juni wordt deze spectaculaire Roadmap officieel gelanceerd in het bijzijn van wethouders en onderschreven door overheden én bedrijfsleven. Ook delen we een revolutionair inkoopinitiatief van een collectief van bedrijven.

Organisatie Editie 2019

I Amsterdam