‘Dit zijn de voorlopers van de circulaire economie’

In de Metropoolregio Amsterdam leveren tientallen bedrijven en overheden een grote bijdrage aan de circulaire economie. Deze ‘voorlopers van de circulaire economie’ deelden hun ervaringen tijdens Acts of the Region — Een jaar Circulair Inkopen: over de roadmap, een groene Zuidas en leren van elkaar.

Circulair inkopen

Vorig jaar tekenden 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam de intentieovereenkomst Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap overheden, die als doel heeft om in 2025 50 procent van het inkoopbudget circulair te besteden. Die intentie is dit jaar vertaald naar een Roadmap, die gemeenten kunnen gebruiken om hun ambities om te zetten naar concrete plannen, legt Jolein Baidenmann uit. Baidenmann is grondstoffenregisseur van de MRA overheden. “Als je circulair wilt gaan inkopen gaat dat over meer dan alleen inkoop. Het gaat ook over communicatie, want elke collega moet doordrongen zijn van het belang. En er moet een meetmethodiek zijn, zodat je kunt laten zien dat circulair inkopen effect heeft.”

Lees verder.

Organisatie Editie 2019

I Amsterdam